BOAM voor cliënten

BOAM staat voor: Basic needs, Order, Autonomy en Meaning. Dit zijn Engelse termen voor de levensbehoeften van ieder mens in hiërarchische volgorde. Het BOAM-model als representant van de oorspronkelijke psyche, is deels gebaseerd op de piramide van Maslow en werkt simpel, functioneel en ontschuldigend bij problemen. Het model laat zien dat de psyche in wezen eenvoudig is en eenvoudige behoeften heeft, dat negatief of zorgwekkend gedrag altijd voortkomt uit onvervulde behoeften en dat ontwikkelingsmogelijkheden altijd aanwezig blijken als de behoeften herkend en vervuld worden. De BOAM-methode is een systemische methode gericht op het ontwikkelen van zelfkennis en inlevingsvermogen bij alle betrokkenen in een gezin, huwelijk of ander systeem. Dit gebeurt door met alle betrokkenen de problemen te onderzoeken aan de hand van eenvoudige visuele modellen (o.a. het BOAM-model). Zo worden gezamenlijk de vier aspecten van een hulpvraag in kaart gebracht: onderliggende behoeften, gedrag, interacties en systemische invloed. Door de specifieke ervaringen van de betrokkenen te analyseren, vormt zich de basis voor een praktisch stappenplan.  Zelf verworven inzicht dat samen met de familie/partner tot stand komt, leidt vaak automatisch al tot veranderingen in de opvoeding, relaties en gedrag. Een praktische stappenplan dat voortkomt uit eigen inzichten, is logischerwijs precies op maat aan de specifieke situatie en daardoor gemakkelijker effectief toe te passen.


De BOAM-methode is een transdiagnostische methode. Dat betekent dat een DSM-diagnose niet bepalend of nodig is, omdat er sprake is van “zelf-diagnose” aan de hand van de modellen; een proces waarin de cliënt eigen regie ervaart en zelf het tempo bepaalt. Deze “zelf-diagnose” leidt niet tot een stigmatiserend stempel op de persoonlijkheid (trait) maar tot zicht op de “staat van zijn” (state). Als er zicht is op de onvervulde behoeften die onder deze “state” liggen, dan is er ook zicht op groei en verbetering. De BOAM-methode blijkt in een relatief korte periode tot een positieve wending te leiden voor de lange termijn. Dit geldt voor jonge kinderen, jongeren en volwassenen met problemen. Ook als er sprake is van complexe opvoedvragen, trauma, zware diagnoses of ingewikkelde relaties. 

Damiët Truijens (1971) werkte jarenlang als hulpverlener in het onderwijs, de jeugdzorg en de jeugd-GGZ. Zij werkt sinds 2008 met de BOAM-methode, waarbinnen de door haar ontwikkelde “modellen voor zelfkennis en inlevingsvermogen” centraal staan. Middels de BOAM-methode, begeleidt Damiët volwassenen, partners, ouders, kinderen en jongeren bij UvA minds (Academisch behandelcentrum voor Ouder en Kind) in Amsterdam en in haar eigen praktijk in het centrum van Zutphen.  icon08    BOAM Ouder-kind-traject
Ouders en kinderen komen samen om, middels de eenvoudige BOAM-modellen, hun eigen “diagnose van de problemen” op te stellen. Dit gebeurt op het niveau van het kind en in de taal van het gezin. Daarna wordt gezamenlijk een concreet stappenplan op maat gemaakt. Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar en hun ouders/opvoeders. 

icon07   BOAM Jongeren-traject
De jongere onderzoekt zijn eigen situatie, behoeften en gedrag, middels de eenvoudige BOAM-modellen. Vervolgens worden ouders uitgenodigd om hun aandeel in de interacties in beeld te krijgen. Daarna wordt gezamenlijk een concreet stappenplan gemaakt. Geschikt voor jongeren met behoefte aan autonomie of in een verstoorde ouder-kindrelatie. 

icon04   BOAM Zelfreflectie-traject

De volwassene doet aan efficiënte zelfreflectie middels de schema’s van BOAM, zonder dat er afhankelijkheid ontstaat van het analytisch vermogen van een therapeut. De verkregen inzichten kunnen naar eigen behoefte toegepast worden op verschillende levensgebieden. Geschikt voor alle varianten van onbestemde klachten of doelgerichte hulpvragen, ook voor hoogbegaafden of mensen met traumatische ervaringen in eerdere hulpverlening. 

icon05   BOAM Relatie-traject / mediation-traject

Relatieherstel: Volwassenen doen gezamenlijk aan zelfreflectie middels de BOAM-modellen en gebruiken Uit&Check om schade uit het verleden te herstellen en de onderlinge communicatie weer veilig en functioneel te krijgen. Mediation m.b.t. ouderschap: Vanuit het BOAM-perspectief wordt gezamenlijk een ouderschapsplan opgesteld, gericht op het welzijn van het kind en rekening houdend met de vermogens en behoeften van beide ouders.

icon05   BOAM gratis intake

Voor alle trajecten is het mogelijk vrijblijvend een afspraak te maken voor een gratis intake van een half uur. 


icon01   Wetenschappelijk onderzoek BOAM-methode. Dit gebeurt in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam onder leiding van dr. Eva Potharst van  UvA minds, Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind. Informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Deelnemen aan het onderzoek wordt zeer gewaardeerd maar is natuurlijk niet verplicht.Duur van de trajecten:
Afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problemen kan een traject korter of langer duren. Gemiddeld is er na 7 sessies duidelijk zicht op oorzaak en gevolg en ligt er een specifiek stappenplan, is er een begin gemaakt met de uitvoering daarvan en zijn de eerste positieve ervaringen opgedaan. Cliënten kunnen daarna zelfstandig verder, of hebben duidelijk zicht op welke begeleiding voor de uitwerking nog precies nodig is.
Sessies vinden plaats eens in de twee weken (zodat er voldoende tijd is voor toetsing van de hypotheses/ maken van huiswerk /toepassing handvatten)
Sessies duren 55 minuten per keer. Tussendoor is er, zo nodig, begeleiding via mail of telefoon.

Prijzen: € 110,- per sessie
Inclusief telefonische bereikbaarheid en mail-contact tussen de sessies, indien nodig.
Facturering per maand. Betalingsregeling mogelijk in overleg.

Informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Aanmelding vergoed BOAM-traject: beschikbaar voor cliënten van UvA minds, informeer bij de hoofdbehandelaar.

Aanmelding particulier BOAM-traject:
vul onderstaand formulier in.

InschrijfformulierGegevens betrokkenen
De factuur mag maandelijks gestuurd worden naar:Na ontvangst van dit aanmeldformulier wordt binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen.
Voor informatie kunt u ook mailen naar: d.truijens@boam.eu